WistUdata | Gemeente Utrecht

% drinkt meer dan 2 zoete dranken per dag

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat gemiddeld meer dan twee zoete dranken drinkt per dag. Antwoord op de vragen: Hoeveel dagen per week drink je deze zoete dranken? Light dranken moet je dus niet meetellen. Als je zoete drankendrink, hoeveel glazen, blikjes of flesjes drink je dan meestal per dag? Ga in gedachten je dag door en bedenk wat je op een dag drinkt. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl