WistUdata | Gemeente Utrecht

% een of meer problemen op school

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht met één of meer problemen die van invloed kunnen zijn op hoe zij functioneren op school. Er is gebruik gemaakt van de 11 vragen over situatie op school rond concentratie, welbevinden op school en de relatie met de leerkracht om vast te stellen of sprake was van problemen die het functioneren op school zouden kunnen beïnvloeden. Met antwoordopties: nooit, soms, vaak, heel vaak. Er is sprake van één of meer problemen wanneer op de aanwezigheid van gunstige situaties ‘nooit’ is geantwoord (bijvoorbeeld: Kun je in het algemeen goed opschieten met de juffen of meesters op school?) of op ongunstige situaties heel vaak (bijvoorbeeld: Vind je het moeilijk om stil te zitten?) Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl