WistUdata | Gemeente Utrecht

geboorte per 1.000 vrouwen 15 t/m 44 jaar

Aantal geborenen per 1.000 vrouwen in de leeftijdsgroep 15 t/m 44 jaar (in het betreffende jaar)