WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres totaal 5+ jaar

Percentage inwoners dat 5 jaar of langer op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)