WistUdata | Gemeente Utrecht

gemidd. verblijfsduur adres Ned. leeftijd >= 18 jaar

Gemiddelde verblijfsduur op het adres van inwoners van 18 jaar en ouder van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)