WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres < 1 jaar niet-Ned. leeftijd >= 18 jaar

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder van niet-Nederlandse herkomst dat korter dan 1 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)