WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres > 5 jaar Ned. leeftijd >= 18 jaar

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder van Nederlandse herkomst dat 5 jaar of langer op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)