WistUdata | Gemeente Utrecht

gemidd. verblijfsduur adres leeftijd < 18 jaar

Gemiddelde verblijfsduur op het adres van inwoners jonger dan 18 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)