WistUdata | Gemeente Utrecht

gemidd. verblijfsduur adres 30-64 jaar

Gemiddelde verblijfsduur op het adres van inwoners in de leeftijdsgroep 30 t/m 64 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)