WistUdata | Gemeente Utrecht

gemidd. verblijfsduur adres leeftijd >= 18 jaar

Gemiddelde verblijfsduur op het adres van inwoners van 18 jaar en ouder (op 1 januari van het betreffende jaar)