WistUdata | Gemeente Utrecht

gemidd. verblijfsduur adres 18-29 jaar

Gemiddelde verblijfsduur op het adres van inwoners in de leeftijdsgroep 18 t/m 29 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)