WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres 1-5 jaar leeftijd 65+ jaar

Percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat tussen de 1 en 5 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)