WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres < 1 jaar leeftijd 65+ jaar

Percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat korter dan 1 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)