WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres > 5 jaar leeftijd 65+ jaar

Percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat 5 jaar of langer op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)