WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres < 1 jaar leeftijd 30-64 jaar

Percentage inwoners in de leeftijdsgroep 30 t/m 64 jaar dat korter dan 1 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)