WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres > 5 jaar leeftijd 30-64 jaar

Percentage inwoners in de leeftijdsgroep 30 t/m 64 jaar dat 5 jaar of langer op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)