WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres > 5 jaar leeftijd 18-29 jaar

Percentage inwoners in de leeftijdsgroep 18 t/m 29 jaar dat 5 jaar of langer op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)