WistUdata | Gemeente Utrecht

totaal aantal vestigers uit een andere gemeente of land

Totaal aantal vestigers uit een andere gemeente in Nederland en buitenland (in het betreffende jaar)