WistUdata | Gemeente Utrecht

totaal vestigers Nederlandse herkomst

Totaal aantal vestigers van Nederlandse herkomst uit een andere gemeente of land (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)