WistUdata | Gemeente Utrecht

totaal vertrekkers Nederlandse herkomst

Totaal aantal vertrekkers van Nederlandse herkomst naar een andere gemeente of land (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)