WistUdata | Gemeente Utrecht

immigratie per 1.000 inwoners

Aantal immigranten per 1.000 inwoners (in het betreffende jaar)