WistUdata | Gemeente Utrecht

% Suriname + Antillen

Percentage inwoners van Surinaamse of Antilliaanse herkomst per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)