WistUdata | Gemeente Utrecht

% overig niet-westers

Percentage inwoners van niet-westerse herkomst per 100 inwoners, anders dan de vier grote groepen (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)