WistUdata | Gemeente Utrecht

Turkije

Aantal inwoners van Turkse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)