WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname + Antillen

Aantal inwoners van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)