WistUdata | Gemeente Utrecht

niet-westerse migratieachtergrond

Aantal inwoners van niet-westerse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)