WistUdata | Gemeente Utrecht

Turkije 80 jaar en ouder

Aantal 80-plussers van Turkse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)