WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname/Antillen 55 - 64 jaar

Aantal 55 t/m 64 jarigen van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)