WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname/Antillen 35 - 44 jaar

Aantal 35 t/m 44 jarigen van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)