WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname/Antillen 27 - 34 jaar

Aantal 27 t/m 34 jarigen van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)