WistUdata | Gemeente Utrecht

westerse migratieachtergrond 80 jaar en ouder

Aantal 80-plussers van westerse herkomst, anders dan van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst en de begrippen westers en niet-westers zie achtergrondinformatie)