WistUdata | Gemeente Utrecht

westerse migratieachtergrond 65 - 79 jaar

Aantal 65 t/m 79 jarigen van westerse herkomst, anders dan van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst en de begrippen westers en niet-westers zie achtergrondinformatie)