WistUdata | Gemeente Utrecht

westerse migratieachtergrond 35 - 44 jaar

Aantl 35 t/m 44 jarigen van westerse herkomst, anders dan van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst en de begrippen westers en niet-westers zie achtergrondinformatie)