WistUdata | Gemeente Utrecht

overig niet-westers 80 jaar en ouder

Aantal 80-plussers van niet-westerse herkomst, anders dan de drie grote groepen (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst en de begrippen westers en niet-westers zie achtergrondinformatie)