WistUdata | Gemeente Utrecht

Nederlandse achtergrond 80 jaar en ouder

Aantal 80-plussers van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)