WistUdata | Gemeente Utrecht

Nederlandse achtergrond 65 - 79 jaar

Aantal 65 t/m 70 jarigen van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)