WistUdata | Gemeente Utrecht

1e generatie migratieachtergrond

In het buitenland geboren personen, anders dan van Nederlandse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)