WistUdata | Gemeente Utrecht

2e generatie niet-westers migratieachtergrond

In Nederland geboren personen, waarvan één ouder in het buitenland geboren is, van niet-westerse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)