WistUdata | Gemeente Utrecht

huishoudens; overige

In alle situaties waarin voorgaande regels niet voorzien wordt de huishoudenssituatie direct afgeleid van die van de afzonderlijke families die er wonen op een adres. Alleen een alleenstaande met gerelateerde mede-alleenstaanden (bv broer/zus) wordt beschouwd als overig huishouden. (voor definitie van huishouden, zie achtergrondinformatie)