WistUdata | Gemeente Utrecht

wachttijd (jaren)

wachttijd in jaren, op basis van aantal verhuurde sociale huurwoningen via woningcorporaties (starters/doorstromers)