WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over kunst in de openbare ruimte (beelden, street art) in de stad

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over het aanbod van kunst in de openbare ruimte (beelden, street art) in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het aanbod van kunst in de openbare ruimte (beelden, street art) in de stad Utrecht? - het aanbod van kunst in de openbare ruimte (beelden, street art) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.