WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over horeca in de stad (vanaf 2016)

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over het aanbod van horeca in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het aanbod van horeca in de stad Utrecht? - het aanbod van horeca Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.