WistUdata | Gemeente Utrecht

% cultuurbezoekers

Aantal respondenten dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden een sociale en/of culturele activiteit te hebben bezocht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden de volgende sociale en culturele activiteiten bezocht? - concert van klassieke muziek, opera, dans- of balletuitvoering, popconcert, discotheek of houseparty, musical-, toneel- of cabaretvoorstelling, film, museum Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.