WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over cultuuraanbod in de buurt

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over het aanbod van culturele voorzieningen in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: En hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in uw buurt? - culturele voorzieningen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.