WistUdata | Gemeente Utrecht

% de gemeentelijke informatie in de lokale kranten is goed

Aantal respondenten dat vindt dat de gemeentelijke informatie in lokale kranten goed is, per 100 respondenten (t/m 2011). Antwoord op de uitspraak: de gemeentelijke informatie in de lokale kranten is goed. ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.