WistUdata | Gemeente Utrecht

% duidelijk dat de informatie van de gemeente is

Aantal respondenten dat vindt dat het duidelijk is dat de informatie van de gemeente is, per 100 respondenten (t/m 2011). Antwoord op de uitspraak: het is duidelijk dat de informatie van de gemeente is. ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.