WistUdata | Gemeente Utrecht

% kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen

Aantal respondenten dat vindt dat ze gemakkelijk aan gemeentelijke informatie kunnen komen, per 100 respondenten. Antwoord op de uitspraak: ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. ((zeer) eens) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.