WistUdata | Gemeente Utrecht

% telefonische bereikbaarheid Klantcontactcentrum (KCC)

Percentage telefonische bereikbaarheid van het Klantcontactcentrum (KCC).