WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer baliebezoekers voor publieksbalies

Rapportcijfer dat baliebezoekers van de publieksbalies geven voor de dienstverlening. Dit gegeven is gebaseerd op de VNG Benchmark Publiekszaken. De VNG Benchmark Publiekszaken is een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten te meten en te verbeteren. Daarnaast maakt dit instrument het mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken. Jaarlijks krijgen bezoekers van de publieksbalie en mensen die telefonisch contact hebben gehad met het Klant Contactcentrum een vragenlijst voorgelegd over hun contact met de gemeente.