WistUdata | Gemeente Utrecht

% post afgehandeld binnen de streeftijd

Percentage post dat binnen de streeftijd wordt afgehandeld. Het gaat hier meestal om een periode van 4 weken waarbinnen een inhoudelijke reactie moet worden gegeven.